Noutăți despre salariul minim european!

Potrivit  site-ului consilium.europa.eu, la 7 iunie a.c., președinția Consiliului și negociatorii Parlamentului European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la proiectul de directivă privind salariile minime adecvate în UE. Noua lege, odată adoptată, va promova caracterul adecvat al salariilor minime legale și va contribui astfel la asigurarea unor condiții decente de muncă și de trai pentru angajații europeni. UE dorește să îmbunătățească condițiile de muncă și de viață ale cetățenilor. Salariile echitabile, care asigură un nivel de trai decent, reprezintă unul dintre principiile Pilonului european al drepturilor sociale.

Pentru a realiza acest lucru, UE intenționează să stabilească mai degrabă un cadru pentru salarii minime adecvate în Europa decât un salariu minim european comun. Această directivă privind salariul minim nu își propune să aplice o soluție universală. Dimpotrivă, ține seama de tradiții și de puncte de plecare diferite și consolidează rolul partenerilor sociali și al negocierii colective.

Ce beneficii pot aduce normele UE privind salariile minime?

Există diferențe mari între statele membre ale UE, în ceea ce privește măsura în care lucrătorii sunt acoperiți de convențiile colective și nivelul salariilor minime. Acest lucru se datorează, în parte, modelelor foarte diferite de piețe ale forței de muncă și nivelurilor diferite ale veniturilor din statele membre. Lucrătorii au dreptul la salarii echitabile, care să asigure un nivel de trai decent. Acest lucru este subliniat la principiul 6 al Pilonului european al drepturilor sociale, în capitolul 2, care se referă la condițiile de muncă echitabile. Pilonul european al drepturilor sociale este o proclamație comună a șefilor instituțiilor UE, care se angajează să pună în aplicare aceste principii.

Dialogul social și participarea lucrătorilor

Lucrătorii – sau reprezentanții acestora – au dreptul de a fi informați și consultați în timp util cu privire la aspectele relevante pentru ei. Acesta este principiul 8 al Pilonului european al drepturilor sociale, tot în capitolul 2.

Liderii UE se angajează să consolideze dimensiunea socială a UE

În cadrul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern de la Porto, din mai 2021, liderii UE:

 • au convenit să aprofundeze în continuare punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale la nivelul UE și la nivel național
 • au salutat planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale al Comisiei Europene, precum și obiectivele sale principale privind locurile de muncă, competențele și reducerea sărăciei

O protecție mai bună și mai eficace a salariului minim

În octombrie 2020, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind salariile minime adecvate. În decembrie 2021, Consiliul și-a adoptat opinia cu privire la propunere, care este prezentată mai jos. Ținând seama de diferențele dintre modelele de piețe ale forței de muncă dintre diferitele state membre, proiectul de lege stabilește un cadru procedural pentru promovarea unor salarii minime adecvate în întreaga UE și, în special, pentru:

 • promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor
 • promovarea unor niveluri adecvate ale salariilor minime legale
 • îmbunătățirea accesului efectiv al tuturor lucrătorilor la protecția salariului minim
 • raportarea cu privire la gradul de acoperire și adecvare al salariilor minimede către statele membre

Promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor

Consolidarea negocierilor colective este o modalitate de combatere a sărăciei persoanelor încadrate în muncă și de îmbunătățire a condițiilor de muncă. S-a observat că țările cu o acoperire mare a negocierilor colectivetind să aibă un procent mai redus al lucrătorilor cu salarii mici și salarii minime mai ridicatedecât țările cu o acoperire scăzută a negocierilor colective.

Prin urmare, statele membre ar trebui să promoveze capacitatea partenerilor sociali de a se angaja în negocieri colective.

Statele membre cu o acoperire a negocierilor colective mai mică de 70% trebuie să stabilească un plan de acțiune pentru promovarea negocierilor colective.

Protecția salariului minim poate fi asigurată prin convenții colective (cum este cazul în șase state membre) sau prin salarii minime legale (cum este cazul în 21 de state membre) sau printr-o combinație a acestor două metode.

Un grad de adecvare corespunzător al salariilor minime legale

Un cadru procedural la nivelul UE care să promoveze salarii minime echitabile și decente în statele membre ale UE va contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor. Printre măsurile care vor fi luate în considerare se numără următoarele:

 • statele membre ar trebui să își stabilească salariile minime legale și să evalueze gradul lor de adecvare în conformitate cu un set de criterii stabile și clare
 • salariile minime legale ar trebui actualizate în mod regulat și în timp utilși pot fi ajustate prin mecanisme de indexare automată

Acces efectiv la protecția salariului minim

Printre măsurile de îmbunătățire a accesului efectiv al tuturor lucrătorilor se numără:

 • controale și inspecții adecvate pentru asigurarea respectării salariilor minime legale
 • informații ușor accesibile privind protecția salariului minim
 • normele existente privind achizițiile publice
 • dreptul lucrătorilor la reparații și sancțiuni pentru angajatorii care nu respectă normele

Colectarea datelor și raportarea

Statele membre ar trebui să monitorizeze acoperirea și caracterul adecvat al salariilor minime. În plus, li se va solicita să prezinte Comisiei, o dată la doi ani, un raport cu privire la:

 • nivelul de acoperire al negocierilor colective
 • nivelul salariului minim legal
 • ponderea lucrătorilor care beneficiază de salariul minim legal

Statele membre în care protecția salariului minim este asigurată exclusiv prin convenții colective raportează cu privire la cele mai scăzute salarii stabilite prin convențiile colective, precum și cu privire la salariile persoanelor care nu fac obiectul acestor convenții. Comisia va analiza aceste date și va prezenta rapoarte Consiliului și Parlamentului European.

La nivelul Consiliului

La 30 octombrie 2020, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa celor doi colegiuitori, Consiliul și Parlamentul European. În cadrul Consiliului, dosarul a fost transmis spre examinare grupului de lucru competent.

Grupul de lucru privind chestiuni sociale se ocupă de toate lucrările legislative legate de ocuparea forței de muncă și politica socială.

Propunerea de directivă privind salariile minime adecvate

În timpul președinției germane, președinția și Comisia au furnizat informații cu privire la propunerea de directivă privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. O scurtă discuție cu privire la directivă a avut loc în cadrul reuniunii Consiliului Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială din decembrie 2020.

Raport intermediar referitor la directiva privind salariile minime adecvate

Președinția portugheză a informat miniștrii cu privire la stadiul lucrărilor referitoare la directiva privind salariile minime adecvate. De asemenea, miniștrii au avut ocazia de a face schimb de opinii cu privire la îmbunătățirile aduse propunerii și la elementele critice ale acesteia.

Discuțiile s-au axat asupra următoarelor puncte:

 • introducerea termenului „promovare” și înlocuirea termenului „stabilire”
 • preocupările statelor membre cu privire la faptul că această directivă ar crea drepturi individuale pentru lucrători
 • norme specifice pentru navigatori (al căror statut este reglementat prin Convenția privind munca din domeniul maritim)
 • protecția salariului minim prin negociere colectivă sau protecția prin salariu minim legal

În urma acestor discuții s-a stabilit o posibilă cale de urmat pentru continuarea negocierilor în vederea ajungerii la un acord.

Consiliul își adoptă poziția (abordare generală)

Lucrările președinției slovene s-au bazat pe progresele semnificative înregistrate în cadrul trioului de parteneri pe care îl formează împreună cu Germania și Portugalia, astfel cum figurează acestea în raportul intermediar al președinției portugheze.

Președinția slovenă a prezentat Grupului de lucru pentru chestiuni sociale patru propuneri de compromis succesive, care au fost discutate în cadrul a șase reuniuni ale grupului de lucru, desfășurate fiecare pe parcursul unei zile întregi, precum și în cadrul a numeroase discuții bilaterale la toate nivelurile.

Discuțiile s-au axat asupra următoarelor puncte:

 • garantarea competenței statelor membre în ceea ce privește stabilirea salariilor minime
 • preocupările delegațiilor cu privire la diferitele modele naționale de piețe ale muncii și sisteme naționale de stabilire a salariilor
 • abordări diferite pentru atingerea gradului de adecvare al salariilor minime
 • accentul pus pe promovarea gradului de adecvare și a negocierii colective
 • urmărirea obiectivului de a asigura nu numai salarii minime echitabile, ci și salarii minime decente
 • preferința pentru posibilitatea ca statele membre să poată alege liber valorile de referință orientative
 • posibilitatea unei obligații de a raporta nu anual, ci o dată la doi ani
 • informarea lucrătorilor

Lucrările s-au axat pe găsirea unor soluții de compromis la preocupările exprimate și pe găsirea unui echilibru în text și, totodată, pe menținerea sprijinului statelor membre și asigurarea faptului că textul este suficient de raționalizat.

În cadrul reuniunii COREPER din 24 noiembrie 2021, marea majoritate a delegațiilor au sprijinit activitatea desfășurată de președinție.

În cursul reuniunii Consiliului Ocuparea Forței de Muncă și Politică Socială din decembrie, Consiliul a ajuns la o abordare generală cu privire la o lege a UE privind salariile minime adecvate în UE. Miniștrii au subliniat că, deși textul reprezintă un echilibru fragil între pozițiile statelor membre, acesta reflectă totuși centrul de greutate al acestor poziții.

Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu în privința unui nou act legislativ al UE

Consiliul a ajuns la un acord provizoriu cu privire la directiva privind salariile minime care stabilește un cadru procedural pentru promovarea unor salarii minime adecvate în întreaga UE și, în special, pentru:

 • promovarea negocierilor colective pentru stabilirea salariilor
 • promovarea unor niveluri adecvate ale salariilor minime legale
 • îmbunătățirea accesului efectiv al tuturor lucrătorilor la protecția salariului minim

Acordul la care s-a ajuns va trebui să fie confirmat de Coreper. Această aprobare va fi urmată de un vot formal atât în cadrul Consiliului, cât și în cadrul Parlamentului European. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva în dreptul național.

 • Jurnalul Romanesc Viena

  Related Posts

  Aveți grijă cu aplicația Lidl: Dacă nu sunteți atent, veți plăti mai mult

  Cu aplicația Lidl Plus și cupoanele potrivite, puteți economisi mulți bani chiar și în aceste vremuri scumpe. Dar există o greșeală obișnuită de evitat. Nu ajungeți întotdeauna la produsul promoțional…

  Din ce în ce mai multe femei călătoresc singure în autorulote

  În urmă cu un an, multimilionara Caitlin Pyle a facut o linie curată sub vechea ei viață. Americanca a decis să lase în urmă căsnicia divorțată, afacerea, casa și bagajele…