Data intrării în vigoare: 21 mai 2024

Acești termeni și condiții („Termeni”) guvernează utilizarea site-ului nostru, Jurnalul Românesc Viena („noi”, „al nostru” sau „site-ul nostru”). Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni înainte de a utiliza site-ul. Prin accesarea și utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord să respectați acești Termeni. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.

1. Acceptarea Termenilor

Prin accesarea sau utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat acești Termeni și orice politici suplimentare menționate aici. Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment, fără notificare prealabilă. Modificările vor fi efective imediat după publicarea pe site-ul nostru. Continuarea utilizării site-ului după astfel de modificări constituie acceptarea modificărilor.

2. Utilizarea Site-ului

a. Eligibilitatea: Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza site-ul nostru. Prin utilizarea site-ului, declarați și garantați că aveți cel puțin 18 ani și că aveți capacitatea legală de a încheia un contract obligatoriu.

b. Contul Utilizatorului: Pentru a accesa anumite funcții ale site-ului nostru, poate fi necesar să vă creați un cont. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor contului dumneavoastră și pentru toate activitățile care au loc în contul dumneavoastră. Sunteți de acord să ne notificați imediat despre orice utilizare neautorizată a contului sau orice altă încălcare a securității.

c. Conduita Utilizatorului: Sunteți de acord să utilizați site-ul nostru în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile. Sunteți de acord să nu:

  • Publicați, transmiteți sau distribuiți orice material ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, defăimător, vulgar, obscen, fraudulos sau inacceptabil din punct de vedere rasial, etnic sau al altor criterii.
  • Vă angajați în orice activitate care ar putea interfera cu funcționarea site-ului nostru sau cu utilizarea și beneficierea acestuia de către alți utilizatori.
  • Încercați să obțineți acces neautorizat la orice parte a site-ului nostru, la conturile altor utilizatori sau la sistemele și rețelele noastre informatice.

3. Proprietatea Intelectuală

a. Conținutul Site-ului: Toate materialele disponibile pe site-ul nostru, inclusiv, dar fără a se limita la, articole, texte, imagini, grafice, logo-uri, videoclipuri și alte materiale („Conținut”), sunt protejate prin drepturi de autor și alte legi privind proprietatea intelectuală. Conținutul este proprietatea noastră sau este utilizat cu permisiunea deținătorilor de drepturi.

b. Licență Limitată: Vi se acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă și revocabilă pentru a accesa și utiliza site-ul nostru și Conținutul acestuia numai pentru uz personal, necomercial. Orice altă utilizare a site-ului nostru și a Conținutului este strict interzisă fără permisiunea prealabilă în scris din partea noastră.

4. Politica de Confidențialitate

Utilizarea site-ului nostru este, de asemenea, guvernată de Politica noastră de Confidențialitate, care este încorporată prin referință în acești Termeni. Vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate pentru informații detaliate despre modul în care colectăm, utilizăm și protejăm informațiile dumneavoastră personale.

5. Link-uri către Site-uri Terțe

Site-ul nostru poate conține link-uri către site-uri web operate de terțe părți. Aceste link-uri sunt furnizate doar pentru confortul dumneavoastră. Nu deținem controlul asupra acestor site-uri și nu ne asumăm responsabilitatea pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile acestor site-uri terțe. Accesarea și utilizarea acestor site-uri terțe sunt la propria dumneavoastră discreție și risc.

6. Limitarea Răspunderii

a. Excluderea Garanțiilor: Site-ul nostru și Conținutul acestuia sunt furnizate „așa cum sunt” și „așa cum sunt disponibile” fără garanții de niciun fel, fie exprese, fie implicite. Nu oferim nicio garanție că site-ul nostru va fi disponibil, neîntrerupt sau lipsit de erori, sau că orice defecte vor fi corectate.

b. Limitarea Răspunderii: În măsura maximă permisă de lege, noi și afiliații noștri nu vom fi răspunzători pentru nicio daună directă, indirectă, incidentală, specială, punitivă sau consecventă care rezultă din sau în legătură cu utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a site-ului nostru, chiar dacă am fost avertizați despre posibilitatea unor astfel de daune.

7. Despăgubirea

Sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să exonerați de răspundere Jurnalul Românesc Viena, afiliații săi și angajații acestora de și împotriva oricăror pretenții, daune, obligații, pierderi, datorii, costuri sau datorii și cheltuieli (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților) care rezultă din:

  • Utilizarea și accesul dumneavoastră la site-ul nostru;
  • Încălcarea de către dumneavoastră a oricăror termeni din acești Termeni;
  • Încălcarea de către dumneavoastră a oricăror drepturi ale unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de proprietate intelectuală, de confidențialitate sau de proprietate.

8. Diverse

a. Legea Aplicabilă: Acești Termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile din Austria, fără a ține cont de principiile sale de conflicte de legi.

b. Acord Integral: Acești Termeni constituie acordul integral între dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea site-ului nostru și înlocuiesc toate înțelegerile anterioare sau contemporane, fie scrise, fie orale, referitoare la acest subiect.

c. Renunțare: Eșecul nostru de a exercita sau a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la acel drept sau la acea prevedere.

d. Divizibilitate: Dacă orice prevedere a acestor Termeni este considerată invalidă sau inaplicabilă de către o instanță competentă, celelalte prevederi ale acestor Termeni vor rămâne în vigoare și cu efect deplin.

9. Informații de Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri cu privire la acești Termeni, vă rugăm să ne contactați la:

Jurnalul Românesc Viena
Email: redatia@jurnalulromanesc.eu
Telefon: +43 660 9267302

Vă mulțumim că ați ales Jurnalul Românesc Viena. Ne angajăm să vă oferim cele mai bune servicii și să protejăm confidențialitatea și drepturile dumneavoastră.