Dosar penal pentru secretizarea achiziției vaccinurilor!

FACIAS a depus la DNA plângere penală pentru fals, favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. Ministerul Sănătății, acuzat că refuză să publice contractele privind vaccinurile cumpărate de România: „MS spune că nu există contractele, contrar datelor din actele oficiale ale Guvernului, în sensul existenței a 4 contracte… A omis cu știință s-arate că acordurile preliminare de achiziție, încheiate de CE cu producătorii de vaccinuri, au fost publicate”.

Alexandru Rafila

VALENTIN BUSUIOC

Direcția Națională Anticorupție are acum mai mult material pentru ancheta legată de felul în care guvernele ultimilor 2 ani au cumpărat vaccinuri, într-un mod cu totul netransparent. Vorbim despre dosarul pe care DNA l-a anunțat în septembrie 2021 și pentru care parchetul tocmai a primit material din partea societății civile. Miercuri, 3 august 2022, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotrivă Abuzurilor Statului (FACIAS) a depus la DNA plângere penala împotrivă Ministerului Sănătății, condus de Alexandru Rafila (foto), privind posibile fapte de fals intelectual, favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. Mai exact, ONG-ul reclamă faptul că Ministerul Sănătății a refuzat să răspundă la o cerere pe care fundația a trimis-o în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. În adresa trimisă la 6 iulie 2022, organizația non-guvernamentală solicită ca MS să-i puna la dispoziție cele patru contracte încheiate de România cu producătorii de vaccinuri cu care Comisia Europeană semnase acorduri de cumpărare. Vorbim despre contracte menționate de către însuși Guvernul României, în nota de fundamentare a OUG nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotrivă COVID-19, achiziționate de către statul roman prin Ministerul Sănătății (vezi facsimil 1).

La rândul lui, în răspunsul din 15 iulie 2022, ministerul a pretins că acele contracte au fost încheiate centralizat, la nivelul CE, iar nu direct de către statul român, motiv pentru care informațiile sunt confidențiale, putând fi făcute publice doar de către Comisia Europeană (vezi facsimil 2).

În acest context, FACIAS susține că nu este vorba despre un simplu refuz de răspuns pe Legea 544/2001 (ce ar putea face obiectul unui dosar în contencios administrativ), ci de-a dreptul de fals intelectual, întrucât acordurile preliminare de achiziție încheiate de către Comisia Europeana cu producătorii de vaccinuri fuseseră deja publicate de către executivul comunitar. În plus, Ministerul Sănătății se face vinovat de favorizarea făptuitorului, prin faptul că refuzul de mai sus îngreunează ancheta DNA în dosarul deschis în septembrie anul trecut, mai aratată FACIAS. Prezentăm principalul pasaj din plângerea penală a ONG-ului (vezi facsimil 3): „Expunerea faptelor: 1. În Nota de fundamentare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2021 privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotrivă COVID-19, achiziționate de către statul român prin Ministerul Sănătății, publicată pe site-ul Guvernului României, la ‘Secțiunea 2. Motivul emiterii actului normativ’, par. 3 și 4, se arată că: ‘Statul român, prin Ministerul Sănătății, a încheiat un număr de 4 contracte pentru furnizarea de vaccinuri împotriva COVID-19 cu producătorii cu care Comisia Europeană a încheiat acorduri de cumpărare în avans, în numele și pentru statele membre, contracte aflate în curs de derulare. Prin contractele încheiate, Statul român, prin Ministerul Sănătății, are obligația de a cumpără toate dozele, asumate contractual, necesar stabilit de către Comisia Europeană, conform tabelului de alocare aferent fiecărui stat. Toate contractele semnate până în momentul de față conțin clauze de re-vânzare / donație a dozelor’. 2. Aceleași mențiuni exprese referitoare la contractele încheiate de Statul român cu producătorii de vaccin anti-Covid-19 se regăsesc și în preambulul OUG nr. 49 din 16 iunie 2021, privind reglementarea unor măsuri pentru valorificarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19, achiziționate de către statul român, prin Ministerul Sănătății, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 17 iunie 2021: ‘În considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept, acesta a abilitat Ministerul Sănătății să încheie un număr de patru contracte pentru furnizarea de vaccinuri împotriva COVID-19, cu producătorii cu care Comisia Europeană a încheiat acorduri de cumpărare în avans, în numele și pentru statele membre, contracte aflate în curs de derulare. Având în vedere faptul că prin contractele încheiate, statul român, prin Ministerul Sănătății, are obligația de a cumpără toate dozele asumate, necesar stabilit de către Comisia Europeană conform tabelului de alocare aferent fiecărui stat, luând în considerare că toate contractele semnate până în momentul de față conțin clauze de revânzare / donație atunci când disponibilitatea vaccinurilor și necesarul pentru vaccinare permit acest lucru, acestea să poată fi redistribuite către alte state, cu respectarea termenilor, formatului și condițiilor, în conformitate cu acordurile încheiate cu producătorii de vaccinuri împotriva COVID-19 și Comisia Europeană’. 3. În raport de această informație, inserată în acte oficiale ale instituției Guvernul României, la data de 06.07.2022, subscrisa a solicitat Ministerului Sănătății să îi comunice, în baza Legii nr. 544/2001, copiile celor 4 (patru) contracte la care se făcea referire an OUG 49/2021, contracte pe care România le-a încheiat pentru furnizarea de vaccinuri împotriva COVID-19 cu producătorii cu care Comisia Europeană a încheiat acorduri de cumpărare în avans, în numele și pentru statele membre. 4. Cu adresa nr. CRP 942 din 15.07.2022, Ministerul Sănătății, prin intermediul Serviciului Relații publice și presă, a comunicat următoarele: ‘Contractele în urma cărora România are acces la vaccin împotriva COVID-19 sunt încheiate centralizat, la nivelul Comisiei Europene, în numele tuturor statelor membre și nu direct de către statul român, intre Comisia Europeana și producătorul vaccinului și sunt sub forma “APA” (Advance purchase agreement) și “PA” (Purchase Agreement); traduse în limba română: “ACA” (Acord de cumpărare în avans) și “AC” (Acord de Cumpărare). Drept urmare, informațiile legate de conținutul contractelor, inclusiv valoarea vaccinurilor, sunt confidențiale, conform acordurilor de cumpărare. Ele pot fi făcute publice doar cu acordul parților semnatare, respectiv Comisia Europeana și producătorul vaccinului’. 5. Așadar, funcționarul din Ministerul Sănătății însărcinat cu furnizarea informatiior publice atestă faptul că nu există aceste contracte, contrar datelor ce rezultă din actele oficiale ale Guvernului, în sensul existenței a 4 contracte, ce au fost încheiate între Statul Roman, prin Ministerul Sănătății, și producătorii de vacccinuri agreați de Comisia Europeană și cu care aceasta încheiase prealabil acorduri de cumpărare, respectiv acorduri de cumpărare în avans. 6. Așadar, din examinarea comparativă a datelor / informațiilor din cele două înscrisuri oficiale, reiese cu evidență că funcționarul din cadrul Serviciului Relații publice și presă al Ministerului Sănătății, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a atestat fapte necorespunzătoare adevărului, falsificând astfel înscrisul oficial (adresa nr. CRP 942 din 15.07.2022), cu ocazia întocmirii acesteia, respectiv a comunicat că nu există contracte semnate între Statul român și producătorii de vaccinuri anti-Covid-19, faptă ce întrunește condițiile de tipicitate obiectivă ale infracțiunii de fals intelectual, prev. de art. 321 Cod penal. 7. Este important de menționat că fapta acestuia nu reprezintă un refuz de furnizare a informației publice, în sensul art. 21 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, de natură să atragă răspunderea disciplinara a funcționarului. Aceasta, întrucât, dacă ar fi fost un refuz, comunicarea acestuia trebuia să se facă în condițiile stabilite de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 544/2001 precum și în Normele metologice de aplicare acestei legi; or, în speță, funcționarul nu a refuzat să comunice informațiile / înscrisurile solicitate, motivat spre exemplu de faptul că acestea nu fac parte din categoria informațiilor publice, ci a susținut că ele (contractele) nu există în materialitatea lor. 8. Pe de altă parte, funcționarul public redactor al răspunsului a susținut că ‘informațiile legate de conținutul contractelor, inclusiv valoarea vaccinurilor, sunt confidențiale, conform acordurilor de cumpărare’. Nici această mențiune nu este reală, decât cel mult în partea referitoare la valoarea vacinurilor, funcționarul omițând cu știință să arate că acordurile preliminare de achiziție încheiate de către Comisia Europeana cu producătorii de vaccinuri, la care face referire, au fost date publicității, lucru ce se poate lesne observa prin accesarea site-ului oficial al Uniunii Europene (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/questions-and-answers-covid-19-vaccination-eu_ro#negocieri. 9. Site-ul CE, ce publică acordurile încheiate cu producarorii de vaccinuri, oferă totodată informații exhaustive cu privire la procedura de achiziție a dozelor de vaccin și, în acest sens, arătăm că, în cursul procesului de negociere, statele membre transmit Comisiei numărul vaccinurilor pe care vor să-l comande. Din acest moment, acestea din urmă au responsab ilitatea de a achiziționa vaccinurile. Comisia nu semnează contractele de furnizare către țări individuale. Acordurile preliminare de achiziție îi permit Comisiei să rezerve un anumit număr de doze. Ulterior, statele membre sunt cele care trebuie să cumpere dozele respective, să activeze eventualele opțiuni incluse în acordurile preliminare de achiziții, pentru a comanda doze suplimentare și să încheie contracte specifice cu companiile. 10. Pe de altă parte, în ultima parte a adresei nr. CRP 942 din 15.07.2022, într-un mod evaziv, funcționarul public redactor încearcă să inducă ideea că aceste contracte, și dacă ar exista, nu ar fi destinate publicității, pe principiul subsidiarității în raport de confidentialitatea acordurilor ce stau la baza acestora, ceea ce ar putea însemna că respectivele documente au fost clasificate. 11. Acceptând ipoteza clasificării contractelor în baza cărora România a achiziționat o cantitate uriașă de vaccinuri, cu mult peste nevoile reale ale populației României, apare justificată presupunerea rezonabilă că această clasificare s-a făcut în scopul de a ascunde ilegalitățile comise de autoritățile române – ministrul sănătății, primul-ministru – care s-au implicat efectiv în achiziția de vaccinuri, în condițiile ce fac deja obiectul investigației DNA, sub aspectul săvârșirii infracțiunii prev. de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 (n.r. abuzul în serviciu). 12. Or, în această ipoteză, rezultă că persoanele responsabile din cadrul Ministerului Sănătății au încălcat dispozițiile art. 13 din Legea nr. 544/2001, ce prevăd că: ‘Informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituție publică, nu pot fi incluse în categoria informațiilor clasificate și constituie informații de interes public’, prevederi ce trebuie corelate cu cele cuprinse în art. 24 alin. 5 și art. 33 din Legea nr. 182/2002 (n.r. privind protecția informațiilor clasificate), în funcție de clasa de secretizare atribuită. 13. Aceste fapte ale funcționarilor publici din cadrul Ministerului Sănătății, comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea dispozițiilor legale sus-menționate, reprezintă, în opinia noastră, un sprijin dat făptuitorilor, în scopul îngreunării cercetărilor în cauza penală aflată pe rolul DNA și, totodată, prejudiciază cetățenii / societatea civilă de dreptul la informare asupra unor probleme de interes public, cum sunt cele legate de sănătatea publică, în contextul pandemiei și risipirea banului public pe vaccinuri ce nu sunt folosite și urmează să expire. Faptele descrise întrunesc condițiile de tipicitate obiectivă ale infracțiunilor de favorizarea făptuitorului, prev. de art. 269 Cod penal și abuz în serviciu, prev. de art. 297 C.pen, comise în condițiile concursului de infracțiuni. Pe cale de consecință, având în vedere motivele de fapt și motivele de drept evocate în cuprinsul prezentei, vă solicitam ca, în temeiul dispoz. art. 305 alin. (1) C.pr.pen., să dispuneți începerea urmăririi penale cu privire la infracțiunile descrise, în vederea identificării și tragerii la răspundere penală a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Sănătății care se fac vinovați de săvârșirea acestora”.

ARTICOL PRELUAT CU ACORDUL EDITORULUI DE PE www.luju.ro: https://www.luju.ro/dosar-penal-pentru-secretizarea-vaccinurilor-facias-a-depus-la-dna-plangere-penala-de-fals-favorizarea-faptuitorului-si-abuz-in-serviciu-ministerul-sanatatii-acuzat-ca-refuza-sa-publice-contractele-privind-vaccinurile-cumparate-de-romania-ms-spune-ca-nu-e

 • Jurnalul Romanesc Viena

  Related Posts

  Italia permite inseminarea artificială pentru văduve

  Ministerul italian al Sănătății și-a actualizat orientările privind reproducerea asistată medical. Acum permite, de asemenea, accesul femeilor care au solicitat procedura împreună cu partenerul lor de sex masculin, dar acum…

  De ce vaccinul AstraZeneca nu mai este aprobat

  Vaccinul corona de la compania farmaceutică suedezo-britanică AstraZeneca, Vaxzevria, nu mai este aprobat în UE. Retragerea autorizației, care fusese deja decisă în martie, a intrat în vigoare marți, potrivit unui…