Afaceri pe tavă pentru clientela politică din toată Uniunea Europeană!

Prin Acordul ecologic european, Comisia propune să stimuleze renovarea și decarbonizarea clădirilor, pe bani europeni!

Toate firmele de casă ale guvernelor europene pot profita de aceste oportunități generoase!

Comisia Europeană a propus, recent, să aducă normele de performanță energetică a clădirilor din țările UE în conformitate cu Pactul ecologic european și să decarbonizeze stocul de clădiri al UE, până în 2050. Această propunere va facilita renovarea caselor, școlilor, spitalelor, birourilor și altor clădiri din întreaga Europă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și facturile la energie și pentru a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de oameni din Europa. Revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor traduce strategia valului de renovare a Comisiei în acțiuni legislative concrete.

Timmermans și Simson, reprezentanții mafiei energetice din UE!

Vicepreședintele executiv Frans Timmermans, responsabil pentru Pactul ecologic european, a declarat: „Finanțarea renovării locuințelor și a altor clădiri sprijină redresarea economică și creează noi oportunități de muncă. În plus, renovările energetice duc la scăderea facturilor la energie și investiția se amortizează în cele din urmă. Propunerea de azi privind performanța energetică a clădirilor urmărește creșterea ratei renovărilor eficiente din punct de vedere energetic în UE, eliminând barierele din calea renovării și sprijinind financiar investițiile inițiale necesare. Accentul pus pe clădirile cu cea mai slabă performanță energetică acordă prioritate celor mai rentabile renovări și ajută la combaterea sărăciei energetice!” 

La rândul lui, comisarul pentru energie al UE, Kadri Simson, a spus: „Clădirile sunt cel mai mare consumator de energie din Europa – folosesc 40% din energia noastră și provoacă 36% din emisiile noastre de gaze cu efect de seră! Acest lucru se datorează faptului că majoritatea clădirilor din UE nu sunt eficiente din punct de vedere energetic și sunt încă alimentate predominant cu combustibili fosili. Trebuie să facem urgent ceva în acest sens, deoarece peste 85% din clădirile de astăzi vor rămâne încă în picioare în 2050, când Europa trebuie să fie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor noastre este, de asemenea, un răspuns eficient la prețurile ridicate la energie – clădirile cu cele mai slabe performanțe energetice din UE folosesc, de multe ori, mai multă energie decât clădirile noi sau renovate profesional. Și, de multe ori, cei mai vulnerabili oameni sunt cei care locuiesc în casele cele mai puțin eficiente din punct de vedere energetic și, prin urmare, au dificultăți să plătească facturile. Renovările reduc amprenta energetică a clădirilor, reducând facturile la energie ale gospodăriilor, stimulând în același timp activitatea economică și crearea de locuri de muncă!”- susține comisarul pentru Energie al UE. Comisia propune ca din 2030, toate clădirile noi să fie clădiri cu emisii carbonice zero. Pentru a realiza potențialul unei acțiuni mai rapide în sectorul public, toate clădirile publice noi trebuie să aibă emisii zero până în 2027. Aceasta înseamnă că clădirile trebuie să fie eficiente din punct de vedere energetic, să funcționeze în întregime cu energie regenerabilă, să aibă emisii zero de CO2 de la combustibilii fosili și să își declare potențialul de încălzire globală, pe baza emisiilor ciclului de viață pe certificatul de performanță energetică. Pentru renovări, sunt propuse noi standarde minime de performanță energetică la nivelul UE, conform cărora cele mai proaste performanțe, estimate la 15% din fondul de clădiri din fiecare stat membru, trebuie modernizate, astfel încât, până în 2027, clădirile necasnice și, până în 2030, clădirile casnice, să aibă cel puțin un nivel F conform certificatului, în loc de un rating G, atins prin eficiența energetică globală. Această concentrare inițială asupra clădirilor cu cele mai slabe performanțe energetice îndeplinește obiectivul dublu de maximizare a potențialului de decarbonizare și de reducere a sărăciei energetice. Certificatele de eficiență energetică oferă informații disponibile public despre consumul de energie și sunt ghiduri importante atunci când luați decizii de investiții, cumpărare și închiriere. Propunerile Comisiei UE vor face certificarea performanței energetice mai clară și mai semnificativă. Obligațiade a deține un certificat de performanță energetică se extinde la clădirile aflate în curs de renovare majoră, la clădirile pentru care se reînnoiește un contract de închiriere și la toate clădirile publice. Clădirile sau părțile clădirilor oferite spre vânzare sau închiriere trebuie să aibă certificat de performanță energetică, iar clasa de eficiență energetică va trebui să fie afișată în toate reclamele. Până în 2025, toate cărțile de identitate trebuie să se bazeze pe o scală armonizată de la A la G.

Cum se pot sifona banii europeni!

Planurile naționale de renovare a clădirilor vor fi pe deplin integrate în planurile naționale de energie și climă. Acest lucru va asigura comparabilitatea și urmărirea progresului și va oferi o legătură directă cu mobilizarea finanțării și declanșarea reformelor și investițiilor necesare. Aceste planuri trebuie să includă foi de parcurs pentru eliminarea treptată a încălzirii și răcirii cu combustibili fosili până cel târziu în 2040 și o cale de transformare a stocului național de clădiri în clădiri cu emisii zero, până în 2050. Accesul mai ușor la informații și costuri mai mici pentru consumatori, contribuie la încurajarea renovărilor. Propunerea Comisiei UE introduce un „pașaport de renovare”, oferind proprietarilor de case un instrument pentru a le facilita planificarea și renovarea treptată, către niveluri de emisii zero. Propunerea definește „standardele portofoliului de credite ipotecare” ca un mecanism care stimulează creditorii să îmbunătățească performanța energetică a portofoliului lor de clădiri și încurajează clienții potențiali să-și facă proprietățile mai eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, Comisia solicită statelor membre să includă aspectele privind renovarea în normele privind finanțarea publică și privată și să instituie instrumente adecvate, în special pentru gospodăriile cu venituri mici. Iar pentru instalarea cazanelor, să se instituie capacitatea de a interzice legal utilizarea combustibililor fosili în clădiri. Noile reglementări încurajează utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și a tehnologiilor inteligente, pentru a asigura operațiuni eficiente ale clădirilor și necesită înființarea de baze de date digitale pentru clădiri. În ceea ce privește mobilitatea, propunerea susține dezvoltarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electriceîn clădiri rezidențiale și comerciale și oferă mai multe locuri de parcare dedicate pentru biciclete.

O invitație la jaf pentru mafia din construcții și clientela politică!

Revizuirea Directivei privind performanța energetică a clădirilor face parte din propunerile Comisiei „Fit for 55”,  de implementare a Pactului ecologic european și a Legii europene privind clima. Acesta completează celelalte componente ale pachetului adoptat în iulie 2021 și stabilește viziunea pentru realizarea unui stoc de clădiri cu emisii zero, până în 2050. Este un instrument juridic-cheie pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare pentru 2030 și 2050: clădirile reprezintă 40% din energie. consumul în UE și 36% din emisiile de gaze cu efect de seră legate de energie; încălzirea, răcirea și apa caldă reprezintă 80% din consumul de energie al unei locuințe familiale. Comisia este hotărâtă să reducă sărăcia energetică. În UE, circa 30 de milioane de unități de clădire consumă cantități excesive de energie (de cel puțin două ori și jumătate mai mult decât clădirile medii), crescând facturile la energie casnică. Beneficiile facturilor mai mici la energie sunt și mai importante, pe fondul prețurilor ridicate la energie. Oamenii care locuiesc în clădiri cu cea mai slabă performanță energetică și cei care se confruntă cu sărăcia energetică ar beneficia de clădiri renovate și mai bune, facturi mai mici la energie și o protecție mai bună împotriva creșterilor și fluctuațiilor ulterioare ale prețurilor pieței. Prin creșterea ratei de renovare, prin măsurile prevăzute în directiva revizuită, se vor crea locuri de muncă la nivel local, stimulând astfel răspândirea inovației și a IMM-urilor. Intensitatea mai mare a renovării trebuie susținută de capacități adecvate și lucrători calificați. Împreună cu pachetul de măsuri propus, Comisia a publicat un document de lucru al personalului care stabilește posibile scenarii, pentru o tranziție către un sector al construcțiilor mai rezistent, mai ecologic și mai digital. Prin acest document, Comisia invită statele membre, părțile interesate din industrie și toți ceilalți actori relevanți, să participe activ la dezvoltarea unei viziuni pentru viitorul construcțiilor.

 • Jurnalul Romanesc Viena

  Related Posts

  BYD în Germania – Șefii auto din Germania tremură în fața acestui manager chinez

  Compania multinațională chineză BYD, cunoscută anterior în Germania doar ca producător de mașini electrice, se confruntă cu dificultăți neprevăzute în țara de origine a automobilului. Peste tot, lucrurile sunt în…

  Președintele Chinei, Xi, vrea să ridice relațiile cu Ungaria la un „nivel înalt”

  După Serbia, Ungaria l-a primit cu mari eforturi și pe președintele Chinei, Xi Jinping. Soldații călare s-au aliniat joi la Budapesta pentru a-l întâmpina pe șeful statului chinez de către…